Cittaslow Göynük’te Çocuk Meclisi Kuruldu


Geçtiğimiz aylarda Dünya Sakin Şehirler Ağı’na dahil olan Cittaslow Göynük’te artık, çocuklar daha fazla söz sahibi. Çocuk hakları konusunda bilinçlenmenin arttırılması, çocukların sosyal hayata katılımının desteklenmesi ve kent yönetiminde karar süreçlerine dahil edilmeleri amacıyla Göynük Çocuk Meclisi kuruldu. Çocuk Meclisi’nin Göynüklü çocukların kendileri ifade edebilmeleri ve yerel yönetimde söz sahibi olabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Göynük Belediye Başkanı ve İPEKBİR Başkanı Kemal Kazan, “Çocuklarımız, yaşadıkları kentin kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda değiştiğine şahit olacak, karar mekanizmalarında etkin şekilde rol alarak sosyal hayata katılımın önemini öğrenecek. Bu sayede değerlerine bağlı, kültürünü ve geleneklerini tanıyan, sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı gelişen ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

“GÖYNÜK’TE SÖZ, BÜYÜKLERİN OLDUĞU KADAR ÇOCUKLARIN DA…”

Göynük Çocuk Meclisi’nin, Sakin Şehir Göynük’te yeni nesillerin sosyal ve kültürel hayata katılımı konusunda atılan önemli adımlardan olduğunu ifade eden Başkan Kazan şunları söyledi:

“Göynük, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma bilinci nedeniyle Dünya Sakin Şehirler Ağı Cittaslow’a dahil oldu. Göynük, geçmişin zengin mirasından beslenen, canlı ve yaşayan bir kent. Yerel yönetim anlayışımızdaki bu çağdaş bakışın genç nesillerin, taze zihinlerin heyecanı ve düşüncelerinden beslenmemesi düşünülemez. Göynük Belediyesi olarak gençlerimizle düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor, onların sorunları ve görüşlerini değerlendirme fırsatı buluyoruz. Çocuk Meclisi ile ‘Göynük’te söz, büyüklerin olduğu kadar çocukların da’ diyerek, geleceğimizin mimarı çocuklarımızı şehrimizin şekillenmesine dahil ediyoruz.

Göynük Çocuk Meclisi’nin amacı çocuk hakları ve sorumluluklarına ilişkin bilincin tüm halk nezdinde yaygınlaştırıldığı, çocukların haklarının gözetildiği ve çocukların birey olarak önemsendiği bir yerel yapının işlemesini sağlamak. Bu Meclis ile çocuklarımızın beklentilerini öğrenmeyi, kentimizi onların gözünden görebilmeyi, bu perspektiften yenilemeyi hedefliyoruz. Yaşadıkları kadim toprakların değerini anlayan, sahip oldukları tarihi, doğal ve kültürel mirası koruyup sürdürme isteğinde olan yeni nesillerin yetişmesi için yerel yönetim hakkında bilgilenme çok önemli. Çocuklarımız bu sayede aidiyet hissettikleri Göynükümüzü bilinçli şekilde sahiplenecek de. Bu meclis çocuklarımızın yaşadıkları kenti fikir ve düşünceleri ile değiştirebildiklerini görmelerini, önemsendiklerini hissetmelerini ve sosyal hayata daha özgüvenli şekilde katılmalarını sağlayacak.

MECLİS 8-16 YAŞ ARASINDA 42 ÇOCUKTAN OLUŞUYOR

Göynük Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Göynük Çocuk Meclisi kent genelindeki tüm yerleşim birimlerinden gelen 8-16 yaş arasındaki ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan ya da zorunlu eğitimini bitirmişse belirtilen yaş grubu içinde olan 42 çocuktan oluşuyor. Mahalle-köy çalışma birimlerinin çocuk temsilcileri, Meclis Salonu’nda düzenlenen oturumda yapılan oylama ile üyeliğe seçiliyor.

Çocuk Meclisi, Göynük’ün sorunlarını ele alarak çözüm yollarını araştırıyor ve elde edilen sonuçları Belediye Başkanlığı’na rapor halinde sunuyor. Göynük Çocuk Meclisi’nin yetkileri arasında çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri bakımından gerekli görülen hizmetleri Belediye’den talep etmek, kültürel etkinlikler, forumlar düzenlemek ve kampanyalar yürütmek bulunuyor.


Atıl Aydoğan
İçerik Yöneticisi | Head of Content

​Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu. Discovery l​i​sansl​ı​ ​keşif oyuncakları, Haynes motor ​model kitleri, Wild Science, 4D Master, Make2Play marka​larının temsilciliğini yapan ​bir oyuncak firmasının sahibi.
2012 ​Kasım'da t​üketiciye y​önelik ​"​Toys​"​ dergisini kurarak oyuncak yayıncılığı yapmaya başladı. Ağustos 2014'e kadar Toys dergisi, haberleri, incelemeleri, makaleleri, dünyadaki popüler ürünler ve yeni teknolojilerin yanı sıra çocuk güvenliği ve gelişimi ile Türkiye'nin önde gelen oyuncak dergilerinden biri oldu.
Eylül 2014 tarihinde "Toys", Oyuncakçılar Derneği (OYDER) tarafından satın alınarak sektörel içeriğe sahip, uluslararası fuarlara geniş yer veren ve daha fazla ilan sayfası olan "Toyder" isimli resmi dernek dergisi haline geldi.
Nisan 2017'ye dek OYDER'in resmi dergisi olan Toyder'i hazırlamakla ve yayın koordinatörlüğünü yapan Aydoğan, şimdilerde Oyuncaklar.TV'nin kurucusu ve yöneticisidir.

toyder'i buradan okuyabilirsiniz: http://issuu.com/toyder
toys'u buradan inceleyebilirsiniz: http://issuu.com/toysmagazin

**

​Aydogan was graduated from Yıldız Technical University, Department of Mathematical Engineering. He owns a toy company which holds agency of brands such as Wild Science, 4D Master, Make2Play and Discovery licensed exploration and Haynes engine kits.
In November 2012, he stepped into toy-related publishing by establishing Toys magazine. By August 2014, Toys has become one of Turkey's most trusted toy publications with news, reviews, articles on popular products, new technologies and child safety.
In September 2014, Toys was acquired by the Turkish Toy Association (OYDER) and transformed into Toyder, the official publication of the association as well as a sectoral magazine which largely covers international exhibitions and more advertisements.

Atil Aydogan was the publishing coordinator of Toyder until April 2017 and currently, he is founder&manager of Oyuncaklar.TV website.

Toys Magazin Archive: http://issuu.com/toysmagazin
Toyder Archive: http://issuu.com/toyder
Benzer Yazılar
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir